Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông
Ngày đăng : 04/06/2024
Kính gửi : Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty BDC Việt Nam thông báo mời họp ĐHCD thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo. Trân trọng!...
Ngày đăng : 31/05/2024
Kính gửi : Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công Ty CP Đầu tư và Xâu dựng BDC Việt Nam thông báo đến quý cổ đông Tổng công ty đường thuỷ - CTCP không còn là cổ đông lớn công ty CP ĐT&XD ...
Ngày đăng : 10/05/2024
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam trân trọng kính gửi thông báo chốt danh sách họp ĐHCD năm 2024 Trân trọng!...
Ngày đăng : 19/04/2024
Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 ( Bao gồm BCTC TH và BCTC VP ) đền Quý cổ dông Công ty. Trân trọng!...
Ngày đăng : 15/04/2024
Kính gửi : Quý cổ đồng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường Niên năm 2023 . Trân trọng!...
Ngày đăng : 29/03/2024
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam. Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam công bố đến quý cổ đông BCTC năm 2023 đã kiểm toán (Bao gồm BCTC VP và BCTC TH ) Trân trọng!...
Ngày đăng : 01/03/2024
Kính gửi : Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty  CPĐT&XD BDC Việt Nam thông báo Bà VŨ KHÁNH HÒA trở thành cổ đông lớn Công ty với số lượng cổ phiếu là 208.000 CP tương ứng 5,07% Trân Trọng!...
Ngày đăng : 22/02/2024
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam thông báo đến quý cổ đông Bà Lê Thị Tú Hạnh không còn là Cổ đông lớn của công ty với số cổ phiếu là 200.500 cổ ...
Ngày đăng : 26/01/2024
Kính gửi : Quý cổ đông công ty Cổ phần Đầu từ và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam công bố đến quý cổ đông Báo cáo quản trị năm 2023 . Trâb trọng!...
Ngày đăng : 26/01/2024
Kính gửi : Quý cổ đông công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam gửi đến Quý Cổ đông Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023 . Trân Trọng !...
Ngày đăng : 24/01/2024
Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam thông báo Bà Lê Thị Tú Hạnh bán 6.000 cổ phiếu thay đổi từ 246.500 cổ phiếu tương đương 6.0006% xuống 240.500 cổ ...
Ngày đăng : 19/01/2024
Kính gửi : Quý cổ đông công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 (Bao gồm BCTC tổng hợp và BCTC Văn phòng ). Trân trọng!...

01 02 03 04 05 06 07 08 09