Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức chứng khoán
Ngày đăng : 16/08/2023

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

 Công ty CP ĐT&XD BDC Việt Nam gửi đến Quý cổ đông Báo cào tài chính Bán niên năm 2023 đã soát xét (bao gồm BCTC Văn phòng Bán niên  và BCTC Tổng hợp Bán niên )

Kính gửi!

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Báo cào tài chính Quý 3 năm 2023

· Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã kiểm toán

· Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I/2011

· Báo cáo thường niên năm 2010

· Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý II/2011

· Báo cáo tài chính Quý I năm 2011

· Báo cáo tài chính Quý II năm 2011

· Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III/2011

· Báo cáo tài chính Quý III năm 2011

· Giải trình lợi nhuận Quý III năm 2011