Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
Ngày đăng : 03/06/2022

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo Quý cổ đông về lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 24/06/2022

Địa điểm: Khách sạn Quân khu 4- Số 230 Đường Bình Minh, Thị Xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Thông báo họp: Tải tại đây

Chương trình và tài liệu họp:  Tải tại đây  

 

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Thông báo danh sách ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

· Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

· Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013