Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
Ngày đăng : 04/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam 

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu đính kèm tại đây .

 

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

· Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

· Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

· Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

· Báo cáo tài chính Quý II/2021

· BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

· Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022

· Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

· Thông báo danh sách ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013