Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
2018-06-28 10:29:37

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam:

Biên bản họp và nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên 2018

Xem tại đây

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

· Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

· Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

· Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

· Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

· Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

· Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

· Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013