Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
Ngày đăng : 13/05/2013
 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Trân trọng kính mời Quý Cổ Đông 

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần MCO Việt Nam .

1.    Thời gian :    8 h thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2013

2.    Địa điểm :      Hội trường Khách Sạn Sông La Bãi biển Thiên Cầm- Cẩm Nhượng-Cẩm Xuyên -Hà Tĩnh

3.    Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2012; Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013; Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.    Chương trình nghị sự và các tài liệu sử dụng tại Đại hội: sẽ được cập nhật trên website www.mco.com.vn.

5.    Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến : Để Đại hội thành công, việc tiếp đón cổ đông chu đáo, HĐQT Công ty kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi fax với Đại hội trước ngày 29/5/2013.

Địa chỉ nhận đăng ký : Văn phòng Công ty cổ phần MCO Việt Nam - Số 8 ngõ 121 Thái Hà Đống Đa Hà Nội. Điện thoại : 04.35373241 fax 04.35373240

      Quý cổ đông lưu ý :

-       Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu ( bản chính ). Đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền ( bản chính ).

-       Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp do người tham dự tự chi trả .

Trân trọng .

                                                                   				TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                       Nguyễn Quốc Hương
Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo thay đổi địa chỉ website công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

· Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018

· Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên 2018

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

· Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

· Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013