Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
2013-03-08 06:52:36

 

Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty như sau:

-     Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần MCO Việt Nam

-     Trụ sở chính: Số 8 ngõ 121, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

-     Điện thoại: (84-4) 35373241

-     Fax: (84-4) 35373240

-     Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần MCO Việt Nam

-     Mã chứng khoán: MCO

-     Mệnh giá: 10,000 đồng

-     Sàn giao dịch: HNX

-     Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-     Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

-     Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

-     Thời gian thực hiện : 8h, thứ 5 ngày 30/5/2013

-     Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo trong giấy mời

Trân trọng,

Công ty cổ phần MCO Việt Nam

Tải thông báo   

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo thay đổi địa chỉ website công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

· Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018

· Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên 2018

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

· Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty