Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
2011-11-28 12:30:06

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam 

  Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và bổ nhiểm Tổng giám đốc Công ty

Trân trọng!

Công ty cổ phần MCO Việt Nam

Tải tài liệu tại đây 

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo thay đổi địa chỉ website công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

· Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên 2018

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

· Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011