Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức cổ đông
2011-10-31 09:29:08

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM 

 Trân trọng kính mời các Quý Cổ Đông

 

 Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần MCO Việt Nam

1. Thời gian :    14 h thứ 5 ngày 3 tháng 11 năm 2011 

2. Địa điểm :     Khách sạn Công đoàn Việt Nam - Kim Bôi - Hòa Bình 

3. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2010; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.  Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến : Để Đại hội thành công, việc tiếp đón cổ đông chu đáo, HĐQT Công ty kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc gửi fax với Đại hội trước ngày 2/11/2011.

Địa chỉ nhận đăng ký : Văn phòng Công ty cổ phần MCO Việt Nam - Số 8 ngõ 121 Thái Hà Đống Đa Hà Nội. Điện thoại : 04.35373241 fax 04.35373240

Quý cổ đông lưu ý :

- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu ( bản chính ). Đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền ( bản chính ).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp do người tham dự tự chi trả 

       Rất hân hạnh được đón tiếp !

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                           CHỦ TỊCH

 

 

  

                                                                          Nguyễn Quốc Hương 

 

 

 

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

· Thông báo thay đổi Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

· Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Tài liệu Đại hội cổ đồng thường niên năm 2013

· Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

· Thông báo thay đổi địa chỉ website công ty

· Thông báo chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên