Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông
2018-06-14 16:46:20
Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thời gian: 8:30 sáng ngày 22/06/2018 - Địa điểm:      Khách sạn quân khu 4 ...
2018-04-03 09:03:38
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam Trân trọng!  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017...
2018-01-23 15:27:07
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau: -     Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần đầu ...
2018-01-23 14:27:37
Công ty CP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin thông báo thay đổi website của Công ty như sau: Tải tài liệu tại đây...
2013-08-15 12:30:46
  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam   Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã kiểm toán. Trân trọng! Công ty cổ phần MCO Việt Nam Tải tài liệu tại đây  ...
2013-07-30 12:58:38
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam   Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2013 Trân trọng! Công ty cổ phần MCO Việt Nam Tải tài liệu tại đây...
2013-07-24 12:51:44
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 Trân trọng! Tải tài liệu tại đây...
2013-06-03 07:44:35
  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam    Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Trân trọng! Công ty cổ phần MCO Việt Nam    Tải tài liệu tại đây ...
2013-05-16 07:15:04
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Vui lòng download File đính kèm)   1. Báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: File DBF 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012: File DBF 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát ...
2013-05-13 08:15:29
  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Trân trọng kính mời Quý Cổ Đông  Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần MCO Việt Nam . 1.    Thời gian :    8 h thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2013 2.    Địa ...
2013-04-26 13:41:46
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam   Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I/2013 Trân trọng! Công ty cổ phần MCO Việt Nam    Tải tài liệu tại đây  ...
2013-04-16 09:56:49
  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2012  Trân trọng!    Tải tài liệu tại đây  ...

01 02 03 04 05 06