Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông
2020-07-22 10:03:32
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam gửi tới Quý cổ đông thông báo  Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và BCTC năm 2020 Trân trọng!...
2020-07-22 08:27:39
  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC TH Quý II năm 2020 và BCTC VP Quý II năm 2020      Trân trọng!...
2020-07-22 08:13:59
  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC trân trọng gửi tới Quý cổ đông  BCTC TH Quý I năm 2020 và BCTC VP Quý I năm 2020   Trân trọng!...
2020-06-19 12:45:52
Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo Quý Cổ đông về lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:   Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 3 ngày 30/06/2020    Địa ...
2020-03-26 12:56:17
 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng BDC Việt Nam  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông  BCTC TH năm 2019 và BCTC VP năm 2019 Nội dung TH năm 2019  và VP năm 2019 Trân trọng!...
2019-08-14 14:21:35
 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đâu tư và xây dựng BDC Việt Nam  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông  BCTC TH bán niên năm 2019 và BCTC VP bán niên năm 2019 Nội dung chi tiết TH BN 2019 ...
2019-05-29 14:58:18
Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Thời gian: 8:30 sáng ngày 11/06/2019 - Địa điểm:      Khu Resort Quỳnh Viên ...
2019-04-27 22:48:15
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau: -     Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần đầu ...
2019-03-28 19:48:53
   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông  BCTC năm 2018 (gồm BCTC TH năm 2018 và BCTC VP nam 2018)  Nội dung chi tiết BCTC TH 2018 và ...
2018-08-22 09:31:50
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam Trân trọng!  Báo cáo tài chính bán niên 2018...
2018-06-28 10:29:37
Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam: Biên bản họp và nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên 2018 Xem tại đây...

01 02 03 04 05 06