Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Tin tức cổ đông
Ngày đăng : 14/08/2022
Kính gửi quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam! Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính đã kiểm toán 06 tháng đầu năm 2022 (bao gồm BCTC TH 6T năm 2022   và BCTC VP ...
Ngày đăng : 05/07/2022
Kính gửi quý Cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC VIệt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022...
Ngày đăng : 25/06/2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi đến quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...
Ngày đăng : 11/06/2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Thông báo danh sách ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Trân trọng!...
Ngày đăng : 03/06/2022
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo Quý cổ đông về lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:  Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 24/06/2022 Địa điểm: Khách sạn Quân ...
Ngày đăng : 09/05/2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 Trân trọng! ...
Ngày đăng : 17/08/2021
Kính gửi quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam! Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi đến quý cổ đông báo cáo tài chính đã kiểm toán 06 tháng đầu năm 2021 (bao gồm BCTC TH 6T năm 2021  và BCTC VP 6T ...
Ngày đăng : 19/07/2021
Kính gửi quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trận trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2021  và Báo cáo tài chính văn phòng Quý II năm 2021  ...
Ngày đăng : 09/07/2021
Kính gửi quý Cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC VIệt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông báo Lựa chon đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021  ...
Ngày đăng : 30/06/2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi đến quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  ...
Ngày đăng : 09/06/2021
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo Quý cổ đông về lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:  Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 4 ngày 30/06/2021 Địa điểm: Đoàn An ...
Ngày đăng : 27/05/2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam Công ty CP ĐT & XD BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021  Trân trọng! ...

01 02 03